Stödkonsert för Flodvågornas Offer i Asien 11 januari 2005 Stockholms Konserthus 


Dagen före nyårsafton 2004, dagarna efter den fruktansvärda nyheten om flodvågen i Asien, ringde Thorsten till Louise Hoffsten och frågade om hon ville vara med på en stödkonsert till förmån för flodvågornas offer, javisst självklart sa Louise. Under de följande 12 dagar och nätter slöt ett digert artistuppbåd och sponsorer upp. Konserthuset ställde upp med hela huset och dess personal. En vecka innan konserten samlade Thorsten ihop ett fantastiskt produktionsteam som bestod av Kerstin Fondberg, Helena Killander, Tanja Määttä, Annica Sigfridsson, 

Michael Halvarsson, Johan Nilsson, Anna Berglund, Lennart Larsson-Killander, utan deras hjälp hade konserten, i de formatet som de slutligen blev, aldrig gått att genomföra. Alla inblandade gjorde en enorm insatts för att genomföra konserten med så otroligt kort varsel. En liknande produktion tar i normala fall flera månader att producera. Nu var det en katastrof som berörde alla och alla ville hjälpa till.                       

Konserten samlade in nästan 400 000:- till förmån för Röda Korsets katastrofhjälp i Asien. Målet med de insamlade pengarna var riktat till ERU enheter (Emergency Respons Units). Röda Korset kan på mindre än ett dygn upprätta en ERU, en enorm vattentank som förser katastrofområden med rent vatten för upp till 40 000 människor i upp till sju år.

Stort tack till alla artister, sponsorer och alla som hjälpte till att genomföra stödkonserten.

 

Untitled Document